نرخ فعلی (BBB)

1 BTC Falkland Islands Pound - FKP

‎FKP۸٬۶۳۰٫۷۷


تمامی نرخ ها (۱۶۳ واحد پول)