نرخ فعلی (BBB)

1 BTC Egyptian Pound - EGP

‎EGP۱۷۹٬۲۳۲٫۰۹


تمامی نرخ ها (۱۶۳ واحد پول)